Logo en hokzele

Foto Welkom

Inhoud
Jaarboeken

INHOUDSOVERZICHT VAN DE JAARBOEKEN 1-48
CHRONOLOGISCH OVERZICHT


De jaarboeken die niet uitgeput zijn kan je nog steeds bestellen
of kopen in het documentatiecentrum tijdens de openingsuren.
De Jaarboeken die uitgeput zijn, kan je steeds raadplegen in het Documentatiecentrum.
Leden van de kring kunnen gratis boeken en tijdschriften ontlenen uit het documentatiecentrum.
X Redactie Onze uitgaven – De nog beschikbare uitgaven HOK; uitgaven  
Zie inhoudstabel per jaarboek
X1 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de kring (Jaarboeken 1969 t/m 1982) HOK; verslag  
X2 Quintyn Etienne Activiteitsverslag (Jaarboeken 1984 t/m 1995) HOK; verslag  
X3 Inghels Moniek Verslag over de werking van de kring (Jaarboeken 1996 t/m 1999) HOK; verslag  
X4 Smet Martine Activiteitenverslag (Jaarboek 2000) HOK; verslag  
X5 Quintyn Etienne Activiteitenverslag (Jaarboek 2000) HOK; verslag mei/18
X6 Smet Martine Activiteitenverslag (jaarboeken 2001 t/m 2009) HOK; verslag  
X Quintyn Etienne Bevolkingscijfers. Zie inhoudstabel per jaarboek Zele; bevolkingscijfers  

1 Moens Frans Woord vooraf door de voorzitter Voorwoord 7/aug
1 Redactie Statuten van de H.O.K. Zele HOK; statuten 9/dec
1 Redactie Lijst van de stichtende leden HOK; leden 13-14
1 Quintyn Etienne Zo schrijft de HOK geschiedenis HOK; varia 15-18
1 Van Cauteren Hubert Verslag van de secretaris HOK; verslag 19-21
1 Van Cauteren Hubert Inventaris Zeelse ambachten Ambachten 23-26
1 Quintyn Etienne Zele vóór 100 jaar Zele; vroeger 27-32
1 Quintyn Etienne Te Zele-Hoek werd een hoofdstuk afgesloten Zele; Hoek 33-36
1 Quintyn Etienne Nieuw torenuurwerk Torenuurwerk 39
1 Quintyn Etienne Verlichting van de kerk Kerk; verlichting 39
1 Quintyn Etienne Onder de slopershamer Zele; sloophamer 40
1 Quintyn Etienne Straten en straatnamen Straatnamen 41-45
1 Quintyn Etienne Industriezone “Station” Industriezone 46
1 Van Malderen Octaaf Zele en zijn prominenten: Honoré Staes Staes Honoré 47-54
1 De Loose Frans Over de stichting van Onderlinge Bijstanden Onderlinge Bijstand 55-63
1 Redactie Beweging van de bevolking Zele; bevolking 65
1 Beirens Gerard Sprokkelingen - Zele, 1846 (Maestertius) Zele; Maestertius 67-70
1 Beirens Gerard Sprokkelingen - Zeelse patriotten, liedeken Patriotten 71-72
1 Beirens Gerard Sprokkelingen - Jan de Lichte en zijn gezel, een Zelenaar Jan de Lichte 73-76
1 Quintyn Marc  Oproep tot de Zeelse jeugd Jeugd 77-78
1 De Roover Paul Oproep tot de Zeelse jeugd Jeugd 77-78

2 Moens Frans Woord vooraf door de voorzitter Voorwoord 5/jun
2 Van Cauteren Hubert Verslag van de secretaris HOK; verslag 7/dec
2 Quintyn Etienne Expo II: Zeelse kant - Zeelse schilders Kant 13-16
2 Quintyn Etienne Expo II: Zeelse kant - Zeelse schilders Schilders 13-16
2 Vercauteren Rachel Geschiedenis van de kantschool Kantschool 17-21
2 Redactie Sprokkels bij de tentoonstelling Kant & Pieter Gorus Gorus; tentoonstelling 22
2 Van Driessche G. Zele in het jaar 2000… (karikatuur) Zele; karikatuur 23
2 Arens Robert Huldetentoonstelling Pieter Gorus Gorus Pieter 25-30
2 Waegeman Omer De perlefine (omtrent P. Gorus) Gorus Pieter 31-34
2 Limpens Paul Het kasteel te Zele-Hoek Kasteel; Hoek 35-36
2 Quintyn Etienne De nieuwe “Hoek” Zele; Hoek 37-42
2 Matthijs Bernard “’t Goed van Baudeloo” te Zele Baudeloo 43-48
2 François Gustaaf Harmonie “Vooruit” Harmonie 49-52
2 Beirens Gerard Sprokkelingen: Maison Tuerlinckx Muziekinstrumenten 52-53
2 Burm Alfons Koninklijke Zangvereniging Heikant Zangvereniging 54-61
2 Quintyn Etienne Nog folklore te Zele? Het mei-zingen Meizingen 62-63
2 Quintyn Etienne De worp met de gouden kloddezak Kloddezak 64
2 Arens Robert Zele en zijn prominenten: Pieter Gorus Gorus Pieter 65-67
2 Beirens Gerard Sprokkelingen - Zonderlinge tael te Zele (J.B. Courtmans – J.F. Willems) Bargoens 68-73
2 Beirens Gerard Sprokkelingen - Onze boeren verheerlijkt Boerenkrijg 74-76
2 Beirens Gerard Sprokkelingen - Notre-Dame-Den-Tuymelaer à Zele Tuymelaer 77
2 Colman Kamiel Hennep (Kemp) Hennep 78-82
2 Quintyn Etienne Bevolking en Woongelegenheid Wonen 83-87

3 Van Cauteren Hubert Verslag van de secretaris HOK; verslag 5/sep
3 Van Cauteren Hubert Verslag der Expo IV “Oude volksspelen uit Zele” Volksspelen okt/18
3 Redactie Sprokkels uit het gastenboek Expo IV Volksspelen 19
3 Bogaert Georges Een waaier van Maria Van Driessche’s Van Driessche Maria 20-22
3 De Bruyne Pieter & Wilfried Zele en zijn prominenten: Emmanuel Van Driessche Van Driessche Emmanuel 23-28
3 Van Daele Henri Die… van de Stokstraat Stokstraat 31-95

4 Moens Frans Woord vooraf Voorwoord 5
4 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring over het jaar 1973 HOK; verslag 5/okt
4 Penne Frans Zele en zijn prominenten: Aloïs De Beule, beeldhouwer De Beule Aloïs nov/29
4 Redactie Inventaris tentoonstelling Aloïs De Beule, juli 1973 De Beule Aloïs 30-32
4 Penne Frans Zele en de Boerenkrijg Boerenkrijg 33-36
4 Penneman Theo Volkssagen te Zele Volkssagen 37-72
4 De Paepe Wilfried Europees Congres van de Oud-leerlingen der Broeders Maristen Maristen 73-76
4 Van Cauteren Hubert Het “Europees Congres” en de HOK Maristen 77-78
4 Arens Robert Twintig jaar Were Di Were Di 79-82
4 Buytaert Lode Bedenkingen over 20 jaar kunstevolutie 1953-1973 Kunstevolutie 83-90
4 Famelaer Paul Bij de jubelviering van het N.C.M.V. afdeling Zele NCMV 91-94
4 De Loose Frans 125 Jaar muziek bij de Kon. Volksfanfare “De Leerzuchtige Broeders” 1848-1973 Volksfanfare 95-120
4 De Raedt Jozef Stervend Zele Zele; stervend 121-130
4 Quintyn Etienne 1973 en Zele - Bevolkingscijfers Zele; 1973 131-135

5 Moens Frans Woord vooraf Voorwoord 5
5 Redactie Stichtende leden die ons ontvielen HOK; leden 7
5 Van Cauteren Hubert Verslag van de werking van de Kring 1974 HOK; verslag sep/13
5 De Man-Verbeeck M. De Vlaamse kinderprenten met voorstelling van kinderspelen Kinderprenten 14-20
5 Quintyn Etienne Jute-expo 1974 Jute 21
5 Haegens Gilbert Jute Jute 22-29
5 Haegens Gilbert Historiek van “La Zéloise” Industrie 30-32
5 D’hooge Albert Historiek “N.V. Phormium” Zele Industrie 33-34
5 De Loose Frans N.V. Van Der Eecken, Zele Industrie 35-36
5 De Waele Ernest Vijf generaties Goossens en de jutenijverheid Industrie 37-40
5 Coucke Albert Firma Coppieters Industrie 41-42
5 Troch Jozef N.V. Zeelsche Weverij Industrie 43-44
5 Van Uytfanghe Marc Zele en zijn prominenten: Kanunnik Prof. Dr. Adolf-Bernard Van Der Moeren Van Der Moeren Adolf 47-88
5 Beirens Gerard Sprokkelingen - Het Zeels, ook een Indo-Germaanse taal, waarin opgenomen “Het Zeelsch bargoensch” door Is. Teirlinck Bargoens 89-131
5 Quintyn Etienne Zele in 1974 – Tewerkstelling - Bevolkingscijfer Zele; 1974 133-138

6 Redactie Dag 1976 Voorwoord 6
6 Van Cauteren Hubert Europees jaar voor het bouwkundig erfgoed Bouwkundig erfgoed 7
6 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring 1975 HOK; verslag 8/okt
6 Ruys Robert De laatste zomer van de veerman Veerman nov/14
6 Limpens Paul Over het veer van Berlare Veer 15-16
6 Limpens Paul Het zevende jaar van de Franse republiek te Zele Zele; geschiedenis 17-22
6 Jacobs Marcel Expo touwslagerij en touwenhandel, openingstoespraak Touwslagerij 23-27
6 Felix R. Oude beroepen. De touwslagerij en de verkoop ervan in onze gemeente Touwslagerij 28-44
6 Jacobs Marcel De touwslagerij in familieverband. De leurhandel Touwslagerij 45-48
6 Colman Kamiel Vlasbewerking bij de boer en in het kleine vlassersbedrijf in vroegere tijden te Zele Vlas 49-58
6 Bosman A. De landbouwevolutie te Zele tijdens de laatste 15 jaar Landbouw 59-68
6 Colman Kamiel Expo: Leven en werk van de Zeelse boer rond 1900 Landbouw 68-73
6 Redactie Wandelpad nr 22: het Scheldemeersenpad Wandelpaden 74-76
Wandelpad nr 23: het Pieter Goruswandelpad
6 Quintyn Etienne Zele in 1975 Zele; 1975 77-81
6 Fauconnier Antoon Historische schets van het L.B. Van Peteghem-orgel in de Sint-Ludgeruskerk te Zele Orgel 82-103

7 Redactie Nieuw lied over den Duitschen Klamper Lied 5/jun
7 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring, 1976 HOK; verslag 7/sep
7 Christiaens Wilfried Spreekbeurt door Wilfried Christiaens over de Scheldedijken Scheldedijken okt/18
7 Limpens Paul De Pacificatie van Gent Pacificatie van Gent 19-21
7 Quintyn Etienne Zele in 1976 Zele; 1976 22-23
7 Quintyn Etienne Van de hak op de tak Varia 24-25
7 Quintyn Etienne Van herbergen, bier en uithangborden Bier; herbergen 26-45
7 Beirens Gerard Sprokkelingen: Beurzenstichting Jacob Van Wichelen Van Wichelen 46-54
7 Beirens Gerard Sprokkelingen: “Duklands-Broeders”, Zeelse toneelmaatschappij Toneel 54-58
7 Van Cauteren Hubert Eigen nieuwsdienst voor de Kringleden HOK; varia 59-62
7 Permentier Paul Melkerij “De Rode Molen” Melkerij 63-75
7 Penneman Theo Van Jan mee zijnen ijzeren stok Lied 76-84
7 Redactie Liste des cents plus imposés de la commune de Zele (1807) Belastingbetalers 85
7 Redactie Sterfgeval te Zele (1899) Sterfgeval 86

8 Van Cauteren Hubert 1978, jaar van het dorp Dorp; jaar van 7/aug
8 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring, 1977 HOK; verslag 9/okt
8 Arens Hugo Plechtige Communie als overgangsrithe tot het volwassen leven Communie nov/24
8 Maes Alfons Het epos van de pauselijke zouaven Zouaven 25-46
8 Quintyn Etienne Zele in 1977. Van de hak op de tak Zele; 1977 47-52
8 Quintyn Etienne De lotgevallen van de spoorwegen elders en … hier Spoorwegen 53-60
8 Beirens Gerard Sprokkelingen: Christelijke sagen Sagen 61
8 Beirens Gerard Sprokkelingen: Windmolen op het Zandbergplein, rapport 1919 Zandberg 62-65
8 Beirens Gerard Sprokkelingen: Rochuskapelletje uit 1932 Rochus 64
8 Beirens Gerard Sprokkelingen: 1914-1918 Oorlog … Zele Wereldoorlog I 66-68
8 Limpens Paul Ruimtelijke ordening en wanordening Ruimtelijke ordening 70-75
8 Quintyn Etienne Bouwen en wonen Woningbouw 76-86
8 Redactie Reglement 1900 (over het reinigen der openbare wegen, het wegnemen van keukenafval en uitwerpsels, gewone gemakken of privaten, asch- en afvalputten, beir en meststoffen, huisdieren, stallen, schuren en verkenskoten) Zele; reglement 1900 87-92
8 Redactie Wreede moord (gepleegd te Charleroi op Vannot geboren te Zele) Volkslied 93-94

9 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring: dienstjaar 1978 HOK; verslag 7
9 Van Cauteren Hubert Bedenkingen bij het jaar van het dorp Dorp; jaar van 7
9 Van Twembeke J. Verslag van het Verbond voor Heemkunde Oost-Vlaanderen Heemkunde 8/nov
9 Beirens Gerard Hoe stel ik mijn stamboom op. Voordracht Stamboom dec/37
9 Boone Irma Zeelse Kant Kant 39-68
9 Dauwe Godfried Herinneringen aan “Rare snuiterij” te Zele Folklore 69-79
9 Quintyn Etienne Heemkundige pastoor Penne is niet meer. Homilie Penne Frans 80-83
9 Quintyn Marc “Het jaar van het dorp”, en daarna…? Dorp; jaar van 84-87
9 Redactie De Sint-Ludgeruskerk met verbouwingen (schetsen) Kerk; Sint-Ludgerus 88-89
9 Quintyn Etienne Zele in het “Jaar van het dorp”. Zele in 1978. Bevolkingscijfer Zele; 1978 90-92
9 Quintyn Etienne Manifestaties welke specifiek werden ingericht ter gelegenheid van het “Jaar van het dorp” Dorp; jaar van 93-96
9 Quintyn Etienne Eeuwfeest St.-Annakapel Kapel; St.-Anna 97-98
9 Quintyn Etienne Restauratiewerken aan de toren van de Sint-Ludgeruskerk Toren 100-101
9 Quintyn Etienne 11/nov/79 Oud-strijders 102-103
9 Redactie Uit het verslagboek van de gemeenteraad (1914-1918) Wereldoorlog I 104-118
9 De Loose Frans Mijn dorp zoals het eens was Zele; vroeger 120-125
9 De Loose Frans Orkestmeester en muziekmeester Karel Jozef Geerinck 1848-1888 Orkestmeester 127-133

10 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring,1979 HOK; verslag III-IV
10 Quintyn Etienne Zele in 1979. Bevolkingscijfer Zele; 1979 V-VII
10 Quintyn Etienne In memoriam: Bestuurslid Jozef De Bus is niet meer De Bus Jozef VIII
10 Redactie Stichtende leden die ons ontvielen HOK; leden IX
10 Van Cauteren Hubert Over wapenschilden en hun ontstaan. Het wapenschild van de Heem- en Oudheidkundige Kring Wapenschilden X-XI
10 Van Uytfanghe Marc Graven naar Zeels verleden (1979) Opgravingen XII-XIII
10 De Loose Frans Hospitaalzusters Maria, Jonatina en Josefina gedecoreerd met het “burgerkruis” voor 50 jaar dienst (1888) Zusters; hospitaal XIV-XVI
10 De Bruyne Wilfried Pieter De Decker (1812-1891) De Decker Pieter jan/52
10 Van Uytfanghe Marc De Durme vroeger en nu, of de teloorgang van een welvaarts- en probleemrivier Durme 53-115

11 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring, 1980 HOK; verslag 3
11 Quintyn Etienne Zele in 1980. Bevolkingscijfer. Het adres Zele; 1980 4/jul
11 Dauwe Godfried In memoriam burgemeester Avil Geerinck Geerinck Avil 8
11 Van Cauteren Hubert Het haantje op de toren Torenhaantje 9/okt
11 Dauwe Godfried In vreugde dienstbaar 1830-1980 (150 jaar Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Zele) Zusters; H. Vincentius nov/29
11 Quintyn Etienne 150 jaar Koninklijke Harmonie “Ste-Cecilia” Harmonie 31-41
11 Arens Jozef Een vleugje geschiedenis van “Vlug en Vroom” Turnkring 43-48
11 Van Kerckhove Jan Gulden Huys of Hof van St.-Sebastiaan, Dries 1, Zele Dries 49-51
11 Van Uytfanghe Marc De kapel van O.L. Vrouw ter Nood te Zele-Durmen: een stille getuige van anderhalve eeuw religieuze mentaliteitsgeschiedenis op onze gemeente (1830-1980) Kapel; Durmen 53-78
11 Coucke Albert Zeelse soldaten voor Frankrijk. De conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing (1795-1814) Conscriptie 79-143

12 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring, 1981 HOK; verslag 3
12 Van Cauteren Hubert Prestaties van de kantafdeling H.O.K. Kant; 1981 4
12 Quintyn Etienne Zele in 1981. Bevolkingscijfer Zele; 1981 5/jul
12 Van Acker Johan In memoriam ere-voorzitter Benoit Van Acker Van Acker Benoit 8/dec
12 Quintyn Etienne 25 Jaar nieuw gemeentehuis Gemeentehuis 13-17
12 Quintyn Etienne De trein der vernieuwing Spoorwegen 18-26
12 Van Uytfanghe Marc De buurtspoorweg te Zele (1891-1953) Buurtspoorweg 27-58
12 Coucke Albert Zeelse soldaten voor Frankrijk. De conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing (1795-1814), deel 2 Conscriptie 59-133
12 Van Cauteren Hubert Een stukje “Oud Zele” verdween (Hertecantklok) Hertecantklok 135
12 Redactie Historische onderwijscollectie Onderwijs 137

13 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de Kring, 1982 HOK; verslag 3/apr
13 Van Cauteren Hubert Verslag over de werking van de afdeling naaldkant Kant; 1982 5
13 Quintyn Etienne Zele in 1982. Bevolkingscijfer Zele; 1982 6/aug
13 Quintyn Etienne “Ons Pronckstuk”, de toren van de Sint-Ludgeruskerk Toren sep/16
13 Colman Kamiel De waterstanden van Schelde en Durme Waterstanden 17-20
13 Talboom Magdalena 45 jaar Kinderwelzijn Kinderwelzijn 21-23
13 Van Cauteren Hubert Een generatie uurwerkmakers ging voorbij Hertecant 24
13 Poppe Marie-Thérèse Evolutie van enkele kenmerken van het landelijk landschap te Zele Zele; landelijk 25-37
13 Colman kamiel “Van graankorrel tot brood”, 50 en meer jaar geleden Broodbakken 38-43
13 Coucke Albert Zeelse soldaten voor Frankrijk. De conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing (1795-1814), deel 3 Conscriptie 44-108

14 Moens Frans In memoriam de heer Hubert Van Cauteren Van Cauteren Hubert 3
14 Quintyn Etienne Zele in 1983. Bevolkingscijfer op 31-12-1982 Zele; 1983 4/jun
14 Boone Irma Afdeling naaldkant. De werking in 1983 Kant; 1983 7/okt
14 De Loose Frans Politiek te Zele rond de eeuwwisseling Zele; politiek nov/33
14 Coucke Albert Zeelse soldaten voor Frankrijk. De conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing (1795-1814), deel 4 Conscriptie 34-81
14 Colman Kamiel e.a. Zele-Dijk, vroeger en nu Dijk 82-110
14 Quintyn Etienne e.a. Zele-Dijk, vroeger en nu Dijk 82-110
14 Van Damme Philip e.a. Zele-Dijk, vroeger en nu Dijk 82-110

15 Moens Frans In memoriam de heer Frans De Loose De Loose Frans 3
15 Quintyn Etienne Zele in 1984. Het bevolkingscijfer op 31-12-1983 Zele; 1984 4/jun
15 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1984 HOK; verslag 7/dec
15 De Loose Frans (…) De gemeenteraadsverkiezingen te Zele 1921, 1926 en 1932 Zele; verkiezingen 13-16
15 Van Uytfanghe Marc Een pelgrimage naar de bakermat van Zele Werden 17-23
15 Arens Robert e.a. Zele-Dijk vroeger en nu, deel 2 Dijk 24-73
15 Colman Kamiel e.a. Zele-Dijk vroeger en nu, deel 2 Dijk 24-73
15 Quintyn Marc e.a. Zele-Dijk vroeger en nu, deel 2 Dijk 24-73
15 Quintyn Etienne e.a. Zele-Dijk vroeger en nu, deel 2 Dijk 24-73
15 Coucke Albert Zeelse soldaten voor Frankrijk. De conscriptie te Zele gedurende de Franse overheersing (1795-1814), deel 5 Conscriptie 74-110

16 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1985 HOK; verslag 3/jul
16 Quintyn Etienne Zele in 1985. Bevolkingscijfer op 31-12-84 Zele; 1985 8/okt
16 Colman Kamiel Een en ander over de mollenvangst, vroeger en nu Mollenvangst nov/15
16 Coucke Albert Jan Praet, legende en waarheid Jan Praet 17-76
16 Van den Berghe Isidoor Winteravond oproepen uit de tijd Winteravond 77-83
16 Van Uytfanghe Marc Tegenbezoek uit Werden (11 oktober 1985) Werden 85-92
16 Quintyn Etienne Honderdjarigen te Zele Honderdjarigen 93-111

17 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1986. HOK; verslag 3/sep
17 Quintyn Etienne Zele in 1986. Het bevolkingscijfer op 31.12.1985 Zele; 1986 nov/14
17 Quintyn Etienne Nieuwe straatnamen Straatnamen 14
17 Van Uytfanghe Marc Een man van trouw in een wankelend tijdsgewricht. In memoriam Pastoor-Deken Jean Van Driessche (1920-1986) Van Driessche Jean 15-60
17 Coucke Albert Het orgel van de St.-Ludgeruskerk Orgel 61-68
17 Arens Robert Zeelse prominenten: Edgard Mertens 1892-1968 Mertens Edgard 69-72
17 Pletinck Erik De bevolkingsevolutie van Zele gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw Bevolking 73-88
17 Quintyn Etienne Odile Van Assel is er 100 Honderdjarige 89-93
17 Arens Robert Pieter Gorus overleed 45 jaar geleden Gorus Pieter 94-96
17 Quintyn Etienne Het Kapelhof jubileert Kapelhof 97-123
17 Quintyn Etienne De St.-Ludgeruskerk op postzegel Postzegel 124-127

18 Moens Frans In memoriam Kamiel Colman Colman Kamiel 3
18 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1987 HOK; verslag 4/sep
18 Quintyn Etienne Het bevolkingscijfer eind 1986 en eind 1987. Zele in 1987 Zele; 1987 okt/15
18 Arens Robert Zeelse molens. Het molenbedrijf Blondeel Molens 16-23
18 Quintyn Etienne In de tijd dat een vliegtocht nog een avontuur was Vliegtocht 24-30
18 Smekens Roger “Pitje Moer” en de klompendragers Reus 31-34
18 Coucke Albert Het dorpsonderwijs te Zele op het einde van het Ancien Régime (1750-1795) Onderwijs 35-61
18 Huyghebaert Jozef De Spraakkunst van Daniël Waterschoot Waterschoot 62-76
18 Van Uytfanghe Marc Honderd jaar eigen kerk te Zele-Durmen (1888-1988) Durmen 77-82
18 Arens Robert e.a. Vijftig jaar geleden stierf minister Edmond Rubbens. Rubbens Edmond 83-126
18 Quintyn Etienne e.a. Vijftig jaar geleden stierf minister Edmond Rubbens. Rubbens Edmond 83-126

19 Matthijs Bernard … Ons wapenschild HOK; wapenschild 5
19 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1988 HOK; verslag jun/20
19 Quintyn Etienne Zele in 1988. Het bevolkingscijfer op 31 december 1988 Zele; 1988 21-26
19 De Bruyne Robert Zeelse molens. De molen De Landtsheer Molens 27-42
19 Coucke Albert Zeelse molens. Verpachting van de Armenmolen op de Kouter (1790). Bouw en werking van een korenwindmolen. De armenmolens te Zele Molens 42-56
19 De Clerck Jozef Nostalgie Nostalgie 57-59
19 Van Uytfanghe Marc De jubileumviering in Durmen Durmen 61-80
19 Arens Robert Kanunnik Frans-Jozef De Keyser, humanist en pedagoog (1896-1956) De Keyser 81-94
19 Van De Wiele Gustaaf & Drievoudig jubileum te Huivelde Huivelde 95-110
19 Baert Aimé & Drievoudig jubileum te Huivelde Huivelde 95-110
19 Van Malderen Karel & Zeels lexicon, oftewel “een afel Zilse Woord’n” Zeels dialect 113-160
19 De Beule Roland & Zeels lexicon, oftewel “een afel Zilse Woord’n” Zeels dialect 113-160

20 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1989 HOK; verslag 4/dec
20 Quintyn Etienne Zele in 1989. Bevolkingscijfer Zele; 1989 13-19
20 Coucke Albert De Brabantse Omwenteling (1798-1790) België; geschiedenis 21-49
20 Quintyn Etienne De Fifties Fifties 51-100
20 De Raedt Jozef Zeelse dialectnamen voor vogels Zeels dialect 101-105
20 Van Malderen Karel & Zeels lexicon, oftewel “een afel Zilse Woord’n”, deel 2 Zeels dialect 107-150
20 De Beule Roland & Zeels lexicon, oftewel “een afel Zilse Woord’n”, deel 2 Zeels dialect 107-150

21 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1990 HOK; verslag 4/dec
21 Quintyn Etienne Zele in 1990. Bevolkingscijfer Zele; 1990 13-18
21 Peckstadt Ann & Het Goudleder in de Dekenij van Zele Dekenij 19-23
21 Watteeuw Lieve & Het Goudleder in de Dekenij van Zele Dekenij 19-23
21 D’hooge Eugeen Heimwee naar de straat of verdwenen kinderspelen Kinderspelen 24-36
21 Coucke Albert De hoornveeziekte te Zele in 1772 Veeziekte 37-68
21 Van Driessche Kamiel De Vlasnijverheid Vlas 69-77
21 Quintyn Etienne De Fifties, deel 2 Fifties 79-135

22 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1991 HOK; verslag 4/dec
22 Quintyn Etienne Zele in 1991. Bevolkingscijfer Zele; 1991 13-16
22 Coucke Albert De eerste Oostenrijkse Restauratie België; geschiedenis 17-40
22 Van Royen Harry Een mislukte handelsonderneming Onderneming 41-45
22 Van Uytfanghe Marc Lotusa en Zele Lotusa 47-77
22 Quintyn Etienne De industriële evolutie van Zele Industrie 79-144

23 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1992 HOK; verslag 4/sep
23 Quintyn Etienne Zele in 1992. Bevolkingscijfer Zele; 1992 okt/15
23 Van Mossevelde Frank Over de geschiedenis van “Theater Rhetorika Zele” Rhetorika 17-74
23 Boone Irma Vijftien jaar naaldkant in Zele. Een sprookje Kant 75-80
23 Coucke Albert Oostenrijk-Frankrijk-Oostenrijk-Frankrijk (1792-1795), eerste deel België; geschiedenis 81-102
23 Quintyn Etienne Vijftig jaar geleden. Amerikanen op bezoek Wereldoorlog II 103-150
23 Quintyn Etienne Uitsmijter: Verenigingen Verenigingen 152-159

24 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1993 HOK; verslag 5/sep
24 Van Uytfanghe Marc Toespraak bij de opening van de expo “Van Geboorte tot Uitvaart” Levensloop; expo sep/16
24 Quintyn Etienne Zele in 1993. Bevolkingscijfer op 31.12.1993 Zele; 1993 17-24
24 Pletinck Erik H.O.K. 25 jaar, een terugblik HOK; 25 jaar 25-40
24 Quintyn Etienne Koninklijke bezoeken Zele; koninklijk 41-79
24 Bauters Luc e.a. Zele in de metaaltijden Zele; geschiedenis 81-90
24 Coucke Albert Oostenrijk-Frankrijk-Oostenrijk-Frankrijk (1792-1795), tweede deel België; geschiedenis 91-115
24 Quintyn Etienne 50 Jaar geleden. Van twee Amerikanen, een Australiër en een Brit Wereldoorlog II 117-172
24 Quintyn Etienne Uitsmijter Varia 173-176

25 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1994 HOK; verslag 4/aug
25 Boone Irma Artistieke school voor kunstnaaldkant v.z.w. Kantschool 9/nov
25 Quintyn Etienne Zele in 1994. Bevolkingscijfer Zele; 1994 dec/20
25 Verstrepen Emiel De vier evangelisten van Jan-Jozef De Loose uit de Zeelse Sint-Ludgeruskerk gerestaureerd De Loose Jan-Jozef 21-29
25 D’hoey Antoon De postgeschiedenis van Zele Postgeschiedenis 31-78
25 Quintyn Etienne Omtrent de Zeelse weekbladen Weekbladen 79-126
25 Boone Lucien Monumentenbordjes voor Zele Monumentenbordjes 127-148
25 Coucke Albert De klokken van Sint-Ludgerus (1772-1994) Kerkklokken 149-180
25 Quintyn Etienne Uitsmijter: Onderwijs Onderwijs 182-184

26 Quintyn Etienne Activiteitsverslag 1995 HOK; verslag mei/23
26 Quintyn Etienne Bevolkingscijfer. De kroniek. Zele in 1995 Zele; 1995 24-39
26 Coucke Albert Tweemaal Zele op het einde van de achttiende eeuw Zele; geschiedenis 41-48
26 Boone Lucien Stokerij Rubbens - 1817 Rubbens 49-108
26 Van Uytfanghe Marc Pauselijke bullen met betrekking tot Zele Zele; geschiedenis 109-150
26 De Donder Albert Historiek van de Sint-Gregoriusgilde (oksaalzangers) Sint-Ludgerus Gregoriusgilde 151-174
26 De Wilde Ignace Een vidimus van Joseph Osterrath jr. voor Zele-Durmen Durmen 175-179
26 Quintyn Etienne Jaarlijkse reis 1951 van de Meester-Kleermakers van Zele Kleermakers 180-181
26 Quintyn Etienne Uitsmijter: Arseen Goedertier, tekenleraar in Zele Goedertier; Lam Gods 182
26 X Teekenschool, Muziekschool, Beroepsschool voor Weefkunde (Prijskampen 1906-1907) Beroepsschool 183

27 Inghels Moniek Activiteitenverslag HOK; verslag mei/19
27 Quintyn Etienne Toespraak opening museum Museum 20-21
27 Quintyn Etienne De kroniek. Zele in 1996 Zele; 1996 22-58
27 Coucke Albert Koster Nelis (1745-1844) en Orgelist Nelis (1755-1891). Kosters en Orgelisten in Sint-Ludgerus Zele (16e-20e eeuw) Kosters 59-76
27 Geerinck Guido Broeder Bavo (Arthur) Van Haute Van Haute (Broeder) 77-85
27 D’hoey Antoon Hommage André Bogaert 1920-1986 Bogaert André 86-110
27 Quintyn Etienne De Markt ten gronde Markt (de) 111-181
27 Coppieters Jozef Onze Plus Tachtigers Tachtigers 182

28 Inghels Moniek Activiteitenverslag 1997 HOK; verslag mei/14
28 Quintyn Etienne De kroniek. Zele in 1997 Zele; 1997 15-48
28 Quintyn Etienne Van de eerste autobus tot de laatste tram Vervoer; openbaar 49-64
28 Redactiecomité HOK Zele en de Boerenkrijg Boerenkrijg 65-215
Coucke A., D’hoey A.,
Inghels M., Quintyn E.

29 Inghels Moniek Activiteitenverslag 1998 HOK; verslag mei/28
29 Quintyn Etienne & De kroniek. Zele in 1998 Zele; 1998 29-61
29 Smet Martine & De kroniek. Zele in 1998 Zele; 1998 29-61
29 Van Uytfanghe Marc Twaalfhonderd Jaar Zele. Historische verkenningen Zele; geschiedenis 63-103
29 D’hoey Antoon Museum “Zeels Erfgoed” Museum 105-114
29 Boone Lucien Brouwers en brouwerijen in Zele Brouwerijen 115-218
29 Quintyn Etienne Uitsmijter: Description de Zele (1896) Zele; 1896 219-223
29 Quintyn Etienne Uitsmijter: Missiekrans 1927, e.a. Missiekrans 219-223

30 Inghels Moniek Activiteitenverslag 1999 HOK; verslag mei/40
30 Smet Martine De Kroniek. Zele in 1999 Zele; 1999 41-72
30 Van Uytfanghe Marc Twaalfhonderd Jaar Zele. Historische verkenningen (vervolg) Zele; geschiedenis 73-113
30 Quintyn Etienne Michel D’Hooghe, een begrip Wielrenners 115-196
30 Coucke Albert Charles Rodrigues. Vrijwilliger voor Napoleon Rodrigues 197

31 Smet Martine & Quintyn Etienne Activiteitenverslag 2000 HOK; verslag mei/18
31 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2000 Zele; 2000 21-49
31 Haedermann André Oratorium Ludgerus Ludgerus 50-52
31 Van Uytfanghe Marc Twaalfhonderd Jaar Zele. Historische verkenningen (vervolg en slot) Zele; geschiedenis 53-74
31 Van Driessche Kamiel Over kamslagers, wevers en oude getouwen Weven 75-85
31 Neirinck Patrick e.a. Broedvogelinventarisatie in de Scheldemeersen Vogels 86-104
31 Coene Frank De ‘Rosseelsmolen’ is niet meer Molens 105-128
31 Burm André Schets ener geschiedenis van de Koninklijke Harmonie ‘Kunst Adelt’ Zele- Heikant Harmonie 129-159
31 De Vleeschouwer Paul 125 Jaar boekerijen en bibliotheken in Zele (1876-2001) Bibliotheken 161-223
31 Boone Stef Gedichten Gedichten 224

32 Smet Martine Activiteitenverslag 2001 HOK; verslag mei/22
32 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2001 Zele; 2001 23-44
32 Boone Lucien & Een huis op de Zandberg Zandberg 45-102
32 Coene Frank & Een huis op de Zandberg Zandberg 45-102
32 Van Uytfanghe Marc Zele en Zelhem Zelhem 103-106
32 Coene Frank Daar komen de schutters (1828-1830) Schutters 107-158
32 Van Uytfanghe Marc De kroniek van Durmen (1989-2001) Durmen 159-177
32 Gelorini Vanessa e.a. Archeologie, een multidisciplinaire wetenschap. Archeobotanisch onderzoek in Zele Archeologie 179-206
32 Quintyn Etienne Uitsmijter: Milac 1968 Milac 207
32 Quintyn Etienne Uitsmijter: Zeelse Orkestvereniging 1920 Orkestvereniging 208

33 Van Uytfanghe Marc In Memoriam Erevoorzitter dr. Frans Moens Moens Frans 5/jun
33 Smet Martine In Memoriam Paula Goossens Goossens Paula 7/aug
33 Smet Martine Activiteitenverslag 2002 HOK; verslag sep/30
33 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2002 Zele; 2002 31-69
33 Quintyn Etienne Feestprogramma’s uit de 2de helft van de 19de eeuw Feestprogramma’s 71-102
33 Coene Frank Een Zelenaar op de St. - Carolus Varia 103-125
33 Van Uytfanghe Marc Inventaris van het kerkarchief van Zele-Durmen Durmen 127-142
33 Coene Frank Een Zeelse “Zigeunerkoning”, waarheid en mythe Zigeunerkoning 143-158
33 Bourgeois Ignace De opgravingen van een ijzertijdsite aan de Pieter Gorusstraat. Archeologie 159-162
33 Coene Frank Solidariteit in 1849 Solidariteit 163-180
33 Coene Frank &. Een merkwaardige vondst te Zele Verzoekschriften 1595 181-211
33 Quintyn Etienne & Een merkwaardige vondst te Zele Verzoekschriften 1595 181-211
33 Quintyn Etienne Uitsmijter: geïllustreerde briefhoofden Briefhoofden 213-216

34 Smet Martine Activiteitenverslag 2003 HOK; verslag mei/28
34 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2003 Zele; 2003 29-53
34 Van Wichelen Lydie 200 Jaar Congregatie Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Zusters; O.-L.-Vrouw 55-60
34 Quintyn Etienne Zele en zijn prominenten: Kapitein André De Wilde De Wilde André 61-93
34 Coene Frank Cesar Geerinck, een vergeten kunstenaar Geerinck Cesar 95-123
34 Van Uytfanghe Marc Inventaris van het kerkarchief van Zele-Durmen: addendum Durmen 125-128
34 Coene Frank Raoul Thiébaut, geestelijke vader en bouwer van de Zelensis Zelensis 129-143
34 Spiessens Denise Aerocars – Reizen Spiessens Autocars Spiessens 145-185
34 Dauwe Godfried De stichters van Were Di… en hun opvolgers Were Di 187-245
34 Quintyn Etienne Uitsmijter: Ongevallen Ongevallen 247-248

35 Quintyn Etienne Editoriaal Editoriaal 5/jun
35 Smet Martine Activiteitenverslag 2004 HOK; verslag jul/28
35 Van Uytfanghe Marc Driehonderd jaar Sint-Ludgeruskerk (1704-2004) Kerk; St.-Ludgerus 29-38
35 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2004 Zele; 2004 39-56
35 Coene Frank e.a. Maurits Coene, stamboeknummer 105/57726 Coene Maurits 57-186
35 Boone Lucien Zeelse aannemers-ontwerpers, ontwerpers van gebouwen en architecten Architecten 187-278
35 Quintyn Etienne Uitsmijter: Kermiskoers Kermiskoers 279
35 Quintyn Etienne Uitsmijter: Milac Milac 280

36 Quintyn Etienne In Memoriam Godfried Verheirstraeten Verheirstraeten Godfried 5/jun
36 Van Uytfanghe Marc In Memoriam dr. Albert Coucke Coucke Albert 7/aug
36 Coene Frank Hoe Reinaert de Vos naar Zele kwam Reinaertprijs 9/nov
36 Smet Martine Activiteitenverslag 2005 HOK; verslag 13-38
36 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2005 Zele; 2005 39-68
36 Verstraeten André Sprokkelingen uit het verdwenen landelijk leven te Zele Zele; landelijk 69-84
36 Vander Cruyssen M. & Man vermoord om 60 centiemen Moord 85-115
36 Coene Frank & Man vermoord om 60 centiemen Moord 85-115
36 Quintyn Etienne Van D-day tot V-day Wereldoorlog II 117-262

37 Smet Martine Activiteitenverslag 2006 HOK; verslag mei/26
37 Boone Lucien & Geslaagde restauraties 2006 Restauraties 27-37
37 Coene Frank & Geslaagde restauraties 2006 Restauraties 27-37
37 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2006 Zele; 2006 39-58
37 Boone Lucien Maurice De Vylder en zoon: Zeelse pioniers in werktuigkunde? Werktuigkundigen 59-74
37 De Wilde Karel Zele in de visitatieverslagen van de Gentse bisschop Antoon Triest (1625-1652) Visitatieverslagen 75-104
37 De Geest François Henri Van Daele 50 jaar schrijver – 60 jaar jong Van Daele Henri 105-133
37 De Geest François & Interview met Henri Van Daele Van Daele Henri 134-144
37 Van Avermaet Giovanni & Interview met Henri Van Daele Van Daele Henri 134-144
37 Quintyn Etienne Cesar Van Kerckhove Van Kerckhove Cesar 145-278
37 Quintyn Etienne Cesar Van Kerckhove Wereldoorlog I 145-278

38 De Wilde Karel In memoriam Basile De Block De Block Basile 4
38 Quintyn Etienne In memoriam Jan Van Driessche Van Driessche Jan 5/jun
38 Smet Martine Activiteitenverslag 2007 HOK; verslag jul/30
38 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2007 Zele; 2007 31-54
38 Poppe Gaston Op patrouille met de Zeelse politie. Een historische schets Politie 55-121
38 Boone Lucien In de kijker: VTB-VAB afdeling Zele VTB-VAB 122-176
38 De Wilde Karel Het Hof ten Trul en zijn bewoners. Een tijdsdoorsnede Kasteel; Trul 177-208
38 De Wilde Karel De Brabantse Familie Van Marselaer en haar betrekkingen met Zele Van Marselaer 209-238
38 De Wilde Karel Lucas Jacobs uit Zele, bisschop van Sarepta en suffragaan van Doornik in de 16de eeuw Jacobs Lucas 239-250
38 Van Uytfanghe Marc “Klein Zele” in Wallonië. De Zeelse emigratie naar Gilly (Charleroi) Zele; emigratie 251-286
38 Quintyn Etienne Uitsmijter: Middenstandsbond in 1929 Middenstandsbond 287

39 De Wilde Karel In memoriam Irma Boone Boone Irma 4/jun
39 Smet Martine Activiteitenverslag 2008 HOK; verslag jul/30
39 Boone Lucien “Van de Nord no de Midi”. Brussel in Zele, Zele naar Brussel Brussel 31-38
39 Quintyn Etienne Metamorfose dorpsgezichten Zele; dorpsgezichten 39-47
39 Smet Martine & De Kroniek. Zele in 2008 Zele; 2008 48-66
39 Quintyn Etienne & De Kroniek. Zele in 2008 Zele; 2008 48-66
39 Quintyn Etienne Zeelse reclameboodschappen Zele; reclame 67-158
39 De Wilde Karel Van barbier tot schoonheidssalon: de haarkapperskring Zele 1932-1988 Haarkappers 159-181
39 Van Uytfanghe Marc Lourdesgrotten in Durmen en elders in Zele Lourdesgrotten 182-203
39 De Geest François Een eeuw Zeelse Beenhouwersbond Beenhouwers 204-259
39 De Wilde Karel Zele in de “Beschryving van Oostvlaenderen” - Domien Sleeckx - 1858 Zele; 1858 261-267
39 De Wilde Karel Spinnerij Gallet – Een naschrift Industrie 268

40 Quintyn Etienne Editoriaal Editoriaal 5/jun
40 Smet Martine Activiteitenverslag 2009 HOK; verslag jul/26
40 Quintyn Etienne De torenrestauratie 1978-1982 Toren 27-40
40 Smet Martine De Kroniek. Zele in 2009 Zele; 2009 41-60
40 Van Uytfanghe Marc Het Ludgerus-jaar 2009 Ludgerus 61-82
40 De Wilde Karel De decoratieve gevelpanelen van het gemeentehuis Gemeentehuis 83-92
40 Boone Lucien Waardevolle graftekens in Zele Graftekens 93-148
40 Quintyn Etienne De meidagen van ‘40 Wereldoorlog II 149-226
40 De Wilde Karel Het Hof ten Goede te Zele-Hoek: het kasteel en zijn bewoners van de middeleeuwen tot heden Kasteel; Hoek 227-270
40 De Geest François Het gemeentelijk slachthuis van Zele (1942-1989) Slachthuis 271-346
40 Geerinck Guido Koninklijke Oud-Leerlingenbond “Oud en Nieuw” 50 jaar! Oud-leerlingenbond 347- 382
40 Quintyn Etienne Uitsmijter: Durmen op schoolreis Schoolreis; Durmen 383-384

41 Karel De Wilde In memoriam Jozef Coppieters Coppieters; Jozef 5/jun
41 Smet Martine Activiteitenverslag 2010 HOK; verslag jul/24
41 Van Driessche Christiane & De Kroniek. Zele in 2010 Zele; 2010 25-46
41 Quintyn Etienne & De Kroniek. Zele in 2010 Zele; 2010 25-46
41 De Wilde Karel Zele-Cham, een van onderuit gegroeide verbroedering Cham; verbroedering 47-70
41 Van Uytfanghe Marc Honderd jaar dekenaat Zele (1910-2010) Dekenaat Zele 71-86
41 De Wilde Karel Politieke satire uit 1861 over een jongen van Zele De Decker; satire 87-102
41 Quintyn Etienne Spraakmakende momenten in de vorige eeuw 20e eeuw; momenten 103-126
41 De Wilde Karel Hoe de Vrije Heide te Zele-Heikant aan haar naam kwam Vrije Heide 127-148
41 Quintyn Etienne Heemkundigen zonder kring. En toch… Heemkundigen 149-194
41 Geerinck Guido Kunst in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën van Zele-Kouter Kouterkerk; kunst 195-216
41 Boone Lucien Zorgverstrekking in Zele en de Zusters van de heilige Vincentius a Paulo van Zele – Deel I Zusters; zorgverstrekking 217-376
41 De Geest François Henri Van Daele (1946-2010) Van Daele Henri 377-380
41 Quintyn Etienne Uitsmijter. ’t Stoelenvrak’n Kerk; stoelen 381-383

42 Smet Martine Activiteitenverslag 2011 HOK; verslag mei/26
42 Bracke Maarten & Twee millennia bewoning op een zandrug (Kouterbosstraat) Opgraving; Smeiersberg 27-42
42 Mestdagh Bert Twee millennia bewoning op een zandrug (Kouterbosstraat) Opgraving; Smeiersberg 27-42
42 Wyns Gwendy Twee millennia bewoning op een zandrug (Kouterbosstraat) Opgraving; Smeiersberg 27-42
42 Quintyn Etienne De Kroniek. Zele in 2011 Zele; 2011 43-78
42 Quintyn Etienne 1933. Ambtsjubileum van burgemeester Dr. Armand Rubbens Rubbens; Armand 79-88
42 Van Uytfanghe Marc Zele en Gilly: over een tentoonstelling en een boek Gilly; migratie 89-90
42 De Wilde Karel De Zusters Kindsheid Jesu en de ruime Zeelse bijdrage aan hun congregatiegeschiedenis Zusters; Kindsheid Jesu 91-110
42 Quintyn Etienne Heemkundigen zonder kring. En toch… Heemkundigen 111-158
42 De Wilde Karel Pieter Johan Robyn, republikein, commissaris, letterkundige Robyn 159-184
42 Van Uytfanghe Marc De “Uitvangers” Uitvang; Uytfanghe 185-206
42 Quintyn Etienne Spraakmakende momenten van de vorige eeuw 20e eeuw; momenten 207-230
42 Boone Lucien Zorgverstrekking in Zele en de Zusters van de heilige Vincentius a Paulo van Zele – Deel II Zusters; zorgverstrekking 231-330
42 De Geest François Matrassen Star. Een Zeels bedrijf al meer dan 80 jaar Star matrassen 331-372
42 Quintyn Etienne Uitsmijter. Beelden uit mijn kinderjaren Zele; eertijds 373-376

43 Smet Martine Activiteitenverslag 2012 HOK; verslag mei/28
43 Boone Lucien De Kroniek. Zele in 2012 Zele; 2012 29-74
43 Van Uytfanghe Marc Historiek van de school van Durmen Durmen; school 75-102
43 De Wilde Karel Het trieste lot van de Zeelse heks Josyne Van der Straeten Heksen 103-160
43 Boone Lucien Zorgverstrekking in Zele en de Zusters van de heilige Vincentius a Paulo van Zele – Deel III Zusters; zorgverstrekking 161-244
43 Van De Wielle Gustaaf 75 jaar parochiekerk Sint-Jozef Huivelde Huivelde; parochiekerk 245-324
43 De Geest François Henri van Daele: de laatste jaren Van Daele Henri 325-344
43 Van Eetvelde Albert De Minnezangers. Mannenkoor uit Zele – 50 jaar jong Minnezangers 345-384

44 Smet Martine Activiteitenverslag 2013 HOK; verslag 5-18
44 Boone Lucien De Kroniek. Zele in 2013 Zele; 2013 19-44
44 Quintyn Etienne Honderd jaar Groote Oorlog. De eerste oorlogsmaanden in Zele Wereldoorlog I 47-132
44 De Wilde Karel Achter het strijdgewoel. Internationale pers- en hulporganisaties in Zele en omgeving in september-oktober 1914 Wereldoorlog I 133-162
44 De Wilde Karel Honderdjarige te Huivelde in 1866, een muurschildering en de pioniersjaren van de fotografie Huivelde, 100jarige 163-180
44 Boone Lucien Koninklijke Harmonie Ste.-Cecilia..Deel I (tot 1914) Muziekmaatschappij 181-270
44 Quintyn Etienne Het verleden van de jeugd van tegenwoordig. Deel II Jeugd 271-326
44 Van Uytfanghe Marc Historiek van de school van Durmen – Deel II Durmen; school 327-372
44 Van Uytfanghe Marc Kanunnik Van der Moeren herdacht Van der/Moeren 373-376
44 De Geest François Were di 2003-2013. Een kunstkring wordt koninklijk Were di 377-394
44 Quintyn Etienne Van de Flessenhals, den Dries, de 12 Apostelen en den Boutinck Straatzichten 395-400

45 Van Uytfanghe Marc Ten geleide (aflossing Etienne Quintyn als eindredacteur door Karel De Wilde) Quintyn Etienne 5-6
45 Smet Martine Activiteitenverslag 2014 HOK, verslag 7-30
45 Boone Lucien De Kroniek. Zele in 2014 Zele; 2014 31-60
45 De Geest François De Gentse kunstschilder René De Cramer en zijn relatie met Zele De Cramer René 61-120
45 De Wilde Karel De vuurkruisenvlag van Zele Wereldoorlog I 121-134
45 De Wilde Karel Man vermoord om 60 centiemen. Correctie bij een onderschrift Moord 135-136
45 Quintyn Etienne De Zeelse kapellen (deel I) Kapellen 137-178
45 De Wilde Karel & De Zeelse Djavers: rock-’n roll en dansmuziek vanaf de fifties Muziek 179-218
45 Van Deuren Eddy & De Zeelse Djavers: rock-’n roll en dansmuziek vanaf de fifties Muziek 179-218
45 De Wilde Karel Danny Fisher: zanger, gitarist en nieuwe Zelenaar, veel meer dan just another guy Danny Fisher 219-229
45   De nog beschikbare uitgaven over Zele   230
45 Van Uytfanghe Marc Historiek van de school van Durmen (deel 3) Durmen, school 231-298
45 Boone Lucien  Koninklijke Harmonie Ste.-Cecilia Zele. Deel II (tot 1960) Muziekmaatschappij 299-376

46 Smet Martine Activiteitenverslag 2015 HOK, verslag mei/18
46 Boone Lucien De Kroniek. Zele in 2015 Zele; 2015 19-44
46 De Geest François Aloïs De Beule (1861-1935. Van Zele naar Gent, van Gent naar Zele  De Beule Aloïs 45-92
46 De Wilde Karel Een soldatenbrief uit het leger van Napoleon aan het thuisfront te Zele Conscriptie 93-102
46 Quintyn Etienne Uithangborden van Zeelse herbergen en cafés van vroeger en nu Cafés 103-110
46 Boone Lucien  Koninklijke Harmonie Ste.-Cecilia Zele. Deel III (tot 2015) Muziekmaatschappij 111-204
46 Boone Lucien De toneelspelers van de Harmonie Ste.-Cecilia. Was het nu 1866 of 1898? Toneelspeler, harmonies 205-208
46 Quintyn Etienne De Zeelse kapellen (deel 2) Kapellen 209-260
46 Van Uytfanghe Marc Kanunnik Adolf Bernard Van Der Moeren (1836-1913). Hoogleraar en hartstochtelijk Durmenaar Van der Moeren Adolf 261-320
46 Van Uytfanghe Marc Historiek van de school van Durmen (deel 3 bis) Durmen, school 325-352
46   De nog beschikbare uitgaven over Zele   352
46 De Wilde Karel Verboden te wateren: twee authentieke empêche-pipis in het centrum van Zele Sanitair 353-358

47 Smet Martine Activiteitenverslag 2016 HOK, verslag mei/22
47 Boone Lucien De Kroniek. Zele in 2016 Zele; 2016 23-49
47   De nog beschikbare uitgaven over Zele   50
47 De Geest François Aloïs De Beule (1861-1935) De Beule Aloïs 51-100
47 Pletinck Norbert Zelenaar: kloddezak en/of vlasboker? Zelenaar, spotnaam 101-6
47 De Wilde Karel Een Duits landbouwkundige bezocht Zele in 1856 Landbouw 107-120
47 De Wilde Karel Colombot en Chapelon, twee Franse belastingontvangers te Zele in de napoleontische tijd Belastingontvangers 151-129
47 Quintyn Etienne De Zeelse kapellen (deel 3) Kapellen 139-230
47 Van Uytfanghe Marc Historiek van de school van Durmen (deel 4) Durmen, school 231-312
47 Boone Lucien Zeelse bieren rond het jaar 1900 Bier 313-319

48 De Wilde Karel In memoriam Frans Van den Berghe Van den Berghe Frans 5/jun
48 Smet Martine Activiteitenverslag 2017 HOK, verslag jul/24
48 Boone Lucien De Kroniek. Zele in 2017 Zele, 2017 25-50
48 Quintyn Etienne Den Grooten oorlog 100 jaar geleden. It’s a long, long way Wereldoorlog I 51-158
48 De Wilde Karel De opgeëisten, slaven van de Grote oorlog Wereldoorlog I, opgeëisten 159-180
48 De Wilde Karel De Ramp van Bousbecque Wereldoorlog I, Bousbecque 181-222
48 Van Uytfanghe Marc De “Uitvangers” (bis) Uitvang; Uytfanghe 223-240
48 Van der Spiegel Wouter Achiel Rombout, alias broeder Amandus: reddende engel uit Zele in Aalst tijdens WO II? Rombout, Achiel 241-254
48 Boone Lucien Harmonie Vooruit Zele 1920-2009 Muziekmaatschappij 255-361
48   De nog beschikbare uitgaven over Zele   262
48 Boone Lucien De Duitse negatieven (1917-1918) Wereldoorlog I, Zele 363-366
48 De Wilde Karel In memoriam Erik Pletinck Pletinck, Erik 367-368

49 De Wilde Karel In memoriam Etienne Quintyn Quintyn Etienne 5
49 Smet Martine Activiteitenverslag 2018 HOK, verslag 9
49 Boone Lucien Smet Martne De Kroniek. Zele in 2018 Zele, 2018 25-50
49   Zegelmatrijs van de Zeelse pastoor Jan uit 1250-1310   51-63
49 De Wilde Karel     64-74
49 De Wilde Karel     75-88
49 Van Uytfanghe Marc     89-118
49 Van der Spiegel Wouter     119-144
49 Boone Lucien     145-194
49 Quintyn Etienne     195-218
49 Boone Lucien     219-347